CirQleer is een netwerk van bedrijven, onderwijs- en overheidsinstellingen die circulariteit en duurzaamheid binnen de leerketen vaart willen geven.

– Matthea van Staden, voorzitter

Algemene doelstelling

‘Bedrijven, consumenten en onderwijs- en overheidsinstellingen delen de behoefte aan een objectief kennis- en innovatiecentrum voor leer en leervervangers. CirQleer speelt in op deze behoefte door het ontwikkelen en uitdragen van kennis over de duurzaamheid en circulariteit van leder, leerproductie en leervervangers, met als achterliggende doelstelling het verduurzamen en vergroten van de circulariteit van de leerketen en de bevordering van samenwerking tussen ondernemers. ‘

Diagram_2021_Cirqleer

Over ons

Onderzoek en innovatie

Pilots
Mini laboratorium
Opdoen van praktijkervaring

Circulariteit

Onderhoudsproducten voor leer- en leervervangers
Uitvoeren LCA’s
Verwerken snijafval en restleer

Kennisdeling & Samenwerking

Open dag en themadagen
Projecten
Educatie en trainingen
Webinars en online filmpjes

Samenwerken en kennisdeling ligt aan de grondslag voor het opzetten van een duurzame en circulaire leerketen